Andreas Forsberg

Andreas Forsberg
sv
fi
en

Andreas talar om gott ledarskap och påstår, att trots att ledandet i sig är enkelt, är det inte någon lätt uppgift. Han kopplar ledningens agerande direkt till företagets framgång. Andreas tränar chefer och ledningsgrupperna att förstå hur de genom sitt sätt att agera kan påverka attityder, engagemang och hur framgångsrikt ett företag blir och hur de genom sitt agerande kan skapa en kreativ atmosfär där det finns utrymme för såväl människor, idéer som resultat att växa och utvecklas.

Andreas är en erfaren, energiskapande och medryckande talare, facilitator och tränare (coach), som inspirerar, utmanar och provocerar sin publik. Han brinner för att hjälpa ledare och ledningsgrupper att välja nya, djärva och vid behov okonventionella vägar för att uppnå sin högsta möjliga prestationsnivå.

Innan Andreas beslöt att följa sitt hjärtas röst att bli företagare, hade han gjort en lång karriär inom ett internationellt storföretag, där han kom att sköta många olika slags lednings- och utvecklingsuppgifter. Han har jobbat i alla kontinenter, tillsammans med ledare av olika nationaliteter och med olika kulturella bakgrunder som har representerat alla möjliga organisatoriska roller.

Andreas är pedagogie magister från Helsingfors universitet och hör till nätverket Duke Corporate Education Global Learning Resource. Han är också Team Management Profile (TMP) facilitator. Andreas jobbar och föreläser på finska, svenska och engelska.

Event Managers Finland Ab 2013